Acasă

19.06.2024
Au fost aprobate documentele P-8.29 si RE-04
17.06.2024
Comunicat privind ADR 2023
10.06.2024
Ziua Mondiala a Acreditarii 2024
04.06.2024
A fost actualizată Politica de tranziție P-8.25 și RE-03
20.05.2024
Ziua Mondială a Metrologiei 2024

Urmare publicării documentelor:

  • Acordul referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR 2023 – vol I și II) 
  • ORDINUL nr. 976 din 25 aprilie 2023 pentru adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România EMITENT - MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 8 mai 2023
  • ORDINUL nr. 1.938 din 24 octombrie 2023 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2023 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, EMITENT      -  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 28 noiembrie 2023

RENAR va actualiza certificatele de acreditare și anexele aferente emise pentru schema 10 OT, pe baza evaluării implementării noilor cerințe.

Acreditarea: furnizează încredere în ziua de mâine și creează premisele pentru un viitor sustenabil

 

În fiecare an, organizațiile mondiale IAF și ILAC sărbătoresc, împreună, Ziua Mondială a Acreditării pe baza unei tematici care să reflecte rolul acreditării în confruntarea societății cu noile provocări și oportunități.

Anul acesta, tematica se referă la încrederea pe care o conferă acreditarea în domenii de dezvoltare globală, de la digitalizare și noile tehnologii până la sustenabilitate, precum:

  • inovarea și progresul tehnic;
  • securitate cibernetică și confidențialitate;
  • tehnologii noi și digitale;
  • tranziția către o economie circulară;
  • IA, utilizare transparentă și etică;
  • practici echitabile în organizații pentru susținerea diversității și incluziune.

CONTINUARE

Într-o accepțiune generală, Metrologia este știința măsurării.

Metrologia, Acreditarea și Standardizarea sunt cei trei actori ai infrastructurii calității.

În evaluările pentru acreditare, în evaluarea conformității, în general, trasabilitatea metrologică, incertitudinea de măsurare, etalonarea sunt elemente esențiale.

În fiecare an, la 20 mai, se sărbătorește (în cel puțin 80 de țări) Ziua Mondială a Metrologiei, ca o expresie a efectelor positive, incomensurabile a adoptării Convenției Metrului, la 20 mai 1875, tratat diplomatic care are ca obiectiv asigurarea conformității unităților de măsură și a măsurărilor, perfecționarea Sistemului Metric.

Anul acesta, în concordanță cu preocupările majore la nivel global, cele două organizații internaționale de metrologie științifică și legală au stabilit ca tematică sustenabilitatea.

CONTINUARE

RENAR ESTE

o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 și funcționează în coordonarea  Ministerului Economiei.

Ce este acreditarea?

Este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

Tarife

Tarifele sunt exprimate în EUR fără TVA. Plata se face în lei la cursul valutar al BNR al zilei respective.

Cum se obţine acreditarea?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa pe site-ul RENAR (Procesul de acreditare - Mape de documente informative). Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet.

Documente pentru acreditare

Rezoluţii EA / IAF / ILAC
Ghiduri
Mape
Documente RENAR

Organisme acreditate

Toate organismele de evaluare a conformităţii acreditate.

RENAR ESTE MEMBRU AL EA, ILAC şi IAF

EA Multilateral Agreement

Facilitating cross border trade with reliable goods and services

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

ILAC Mutual Recognition Arrangement

Acceptance of an accreditation body

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

Multilateral Recognition Arrangement

Accreditations granted by IAF MLA signatories are recognised worldwide

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei, sănătate și securitate ocupațională), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.