Consultare publică

În conformitate cu cerințele precizate la punctul 4.6.2 din SR EN ISO/ IEC 17011:2018, următoarele proiecte de documente sunt publicate în vederea consultării părților interesate

 

RS-8.6 OR - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul reglementat de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Document publicat la data de 18.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 03.01.2024

RS-3.2 OI - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul reglementat de Ordonanța de urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, care transpune Directiva 2016/2102/UE

Anexa 1-RS-3.2 OI - Cerințe de competență pentru inspectori

Documente publicate la data de 18.12.2023, aflate în dezbatere până la data de 03.01.2024