Financiar / Contabilitate

Informaţii necesare pentru emiterea facturilor proforme

1.  Identificare contract

 • pentru activitatea de acreditare: numărul dosarului de acreditare
 • pentru cursuri: perioada cursului

2.  Obiectul facturării
3.  Numele instituţiei
4.  Număr fax
5.  Adresa de email
6.  Modul în care doriţi să primiţi factura proformă

 • fax
 • email la adresa furnizată
 • personal, la sediul RENAR, la data / ora (minim 3 zile de la solicitare)

7.  Persoana în atenţia căreia trimitem factura
8.  Datele de identificare

 • Adresa
 • RC, J/
 • CUI
 • IBAN
 • Banca

Informaţii necesare pentru emiterea facturilor fiscale

1.  Numărul facturii proforme
2.  Numărul şi data plăţii
3.  Idenficare contract

 • pentru activitatea de acreditate: numărul dosarului de acreditare
 • pentru cursuri: perioada cursului

4.  Obiectul facturării
5.  Modul în care doriţi sa primiţi factura fiscală

 • fax
 • email la adresa furnizată
 • personal, la sediul RENAR, la data / ora (minim 3 zile de la solicitare)

6.  Persoana în atenţia căreia trimitem factura
7.  Datele de identificare

 • Adresa
 • RC, J/
 • CUI 
 • IBAN
 • Banca