Recunoaştere internaţională

Recunoaştere internaţională

 

Acordurile de recunoaştere internaţională facilitează accesul pe piaţa exporturilor. Organismele de acreditare pot deveni semnatare ale următoarelor tipuri de acorduri:

 

  • la nivel european al EA-MLA (Multilateral Agreement)
  • la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA (Multilateral Recognition Arrangement).

Datorită statutului de semnatar al acestor acorduri, o acreditare obţinută de la un organism de acreditare semnatar al unuia dintre acordurile menţionate, este recunoscută în Europa şi in lume, pentru domeniile cuprinse în acordul respectiv.

EA-MLA este un acord la nivel european, prin care părţile semnatare îşi recunosc reciproc acreditările acordate şi rapoartele / certificatele emise de către entitaţile acreditate de către acestea. Acest acord se încheie pentru diferite domenii şi are ca principiu evaluarea reciprocă periodică.

Există, de asemenea, acorduri de recunoaștere reciprocă la nivel internațional, atât între membrii IAF , cât și între membrii ILAC.

IAF-MLA conferă încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a evalua competenţa organismelor de certificare. Acreditările acordate de semnatarii IAF-MLA sunt recunoscute la nivel mondial pe baza programelor echivalente de acreditare, reducând în acest fel costurile, adăugând valoare companiilor industriale şi conferind încredere pentru consumatori.

ILAC-MRA conferă încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a evalua competenţa unui laborator în efectuarea de încercari şi etalonări. Încrederea facilitează acceptarea rezultatelor încercărilor şi etalonărilor între ţările unde rezultatele pot fi demonstrate că provin de la laboratoare acreditate. Aceasta din urma ajutând la reducerea barierelor tehnice în calea comerţului.