Alte servicii

Alte servicii asociate procesului de acreditare (facturate beneficiarilor de acreditare)

Zi de evaluare Tarif aplicat (EUR fără TVA) / zi / membru
Zi de evalure (în Bucureşti şi Zona 1* ) 65
Ziua 1 de Evaluare (în afara Bucureştiului şi zonei 1) 219
Zilele următoare - începând cu ziua 2 (în afara Bucureştiului şi zonei 1) 122
*Notă: Calculul tarifului pentru prima categorie, respectiv categoria Bucureşti şi Zona 1, a fost definită ca zona situată între 0 - 100 km calculată între Bucureşti şi sediul OEC.