Tarife acreditare

LEGENDA

SIMBOLREPREZINTĂ
ndnumărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
zinumărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
inumărul de membri ai echipei de evaluare

Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare după caz. Costurile evaluării de pe coloana 5 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit.