Tarife internaţionale

LEGENDA

SIMBOLREPREZINTĂ
ndreprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform Listei domeniilor pentru care se solicită acreditarea / reacreditarea / extinderea
Ndreprezintă numărul de certificate emise / reînnoite
zireprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
ireprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare

Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz. 

  • Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv.

Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv.