Tarife redevenţă

LEGENDA

SIMBOLREPREZINTĂ
ndreprezintă numărul total de domenii acreditate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
Ndreprezintă numărul de certificate / rapoarte emise / reînnoite

Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv.

Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv.