Despre

Pentru a demonstra conformitatea

cu criteriile stabilite in standardul armonizat de referinţă pentru organismele de acreditare, RENAR se supune evaluării la nivel de omologi organizată de European Accreditation, în calitatea sa de infrastructură europeană a acreditării, recunoscută ca atare de Comisie în temeiul articolului 14 al Regulamentului nr.765/2008, după consultarea statelor membre.