Adunarea Generală

Adunarea Generală

constituie organul de conducere al Asociaţiei şi cuprinde toţi membri acesteia. Membrii Asociaţiei sunt grupaţi în următoarele Colegii:

A. Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţii organismelor acreditate de RENAR, precum şi asociaţiile reprezentative fără scop patrimonial ale acestora (51 membri)

B. Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţii persoanelor juridice care beneficiază de serviciile organismelor acreditate, cum sunt: agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, precum şi altele asemenea, inclusiv asociaţii fără scop patrimonial ale acestora (25 membri)

C. Colegiul consumatorilor, care reprezintă interesele societăţii civile, ce beneficiază indirect de serviciile de evaluare a conformităţii acreditate, cuprinde reprezentanţii organizaţiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, pentru protecţia mediului, din domeniul calităţii, precum şi a organizaţiilor din domeniul educaţiei, cercetării-dezvoltării, sănătăţii şi altele asemenea (13 membri)

D. Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organelor de supraveghere a pieţii şi ai altor instituţii publice (5 membri)

ASRO - Asociația de Standardizare din România este membru de drept.