Director General

Directorul General asigură

conducerea structurii executive a Asociaţiei responsabilă pentru realizarea activităţii de acreditare şi răspunde de întreaga activitate a acesteia.  Atribuţiile şi limitele de competenţă ale Directorului General sunt stabilite de Consiliul Director.

Prin ordinul Ministrului Economiei nr. 1512 din data de 14.12.2016, doamna Alina Elena TAINĂ a fost numită Director General a Structurii Executive a Asociaţiei de Acreditare din România - RENAR.