Istoric

Istoric

 

 • În 1990 se înfiinţează asociaţia RELAR în baza Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.27 din 6 februarie 1924.
 • În aprilie 1992, în cadrul Institutului Român de Standardizare, a luat ființă IRS - DCANOC Direcția de Certificare Acreditare, Notificare Organisme și Calitate care a început să desfășoare activități de acreditare.
 • În 1993 asociația RELAR se transformă în RELAR - Organism de Acreditare Laboratoare de Încercări și începe să efectueze activități de acreditare din anul 1995.
 • În septembrie 1996 RELAR devine membru plin al ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation și fondator al MoU.
 • În 30 ianuarie 1998 apare Ordonanța de Guvern nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității.
 • În 6 iulie 1998, ca urmare a apariţiei Ordonanţei de Guvern nr. 38/30 ianuarie 1998, în Adunarea Generală de Constituire s-a hotărât unificarea celor două organisme de acreditare (RELAR şi IRS-DCANOC), existente la acea dată, într-un singur organism de acreditare naţional cu numele RENAR. Conferirea calităţii de persoana juridica s-a realizat prin hotărârea nr. 1966/07.08.1990 a judecătoriei Sector 1 Bucureşti în data de 29 iulie 1998.
 • În noiembrie 1999 RENAR devine membru al EA-European Cooperation for Accreditation.
 • În 2000 apare Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, înlocuind Legea nr. 21/1924.
 • În 2002 apare Legea nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii.
 • În 2002 apare Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului cadru al Organismului Naţional de Acreditare.
 • În noiembrie 2002 RENAR devine membru al IAF - International Acccreditation Forum.
 • În 2003 apare Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 354/12 iunie 2003 privind recunoaşterea Asociaţiei de Acreditare din România - RENAR ca organism naţional de acreditare.
 • În 2004 apare Legea nr. 246/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii.
 • În 2008 apare Regulamentul (CE) NR. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei in ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
 • În 2009 apare Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii. Prin această ordonanţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998.
 • În 2010 apare Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.