Legislaţie

Legislație

 

  • Ordonanţa nr. 23 / 2009 (actualizată 2011privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii.
    Textul este actualizat la data de 11.12.2011 şi include modificările din următoarele acte:
    - Ordonanţa nr. 22/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 01.09.2011
    - Legea nr. 256/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 08.12.2011.
  • Ordonanţa nr. 20 / 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul official nr. 606 din 26 august 2010
  • Ordonanţa nr. 26 / 30.01.2000 (actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii (actualizată pană la data de 24 martie 2010). Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 39 / 31 ianuarie 2000).