Misiune şi strategie

Misiunea pe care ne-o asumăm

este de a fi un instrument eficient al economiei românești în procesul de integrare în economia europeană și în procesul de globalizare prin asigurarea premizelor pentru libera circulație a mărfurilor și serviciilor agenților economici din România pe piețele lumii. În acest sens vom asigura recunoașterea pe plan european și internațional a tuturor serviciilor de evaluare a conformității desfășurate de către organismele din România, prin dobândirea și menținerea calității de semnatar al acordurilor de recunoaștere EA – MLA, ILAC – MRA și IAF – MLA.  

Pe de altă parte, dorim să contribuim activ la creşterea competitivităţii produselor în contextul procesului de globalizare şi să promovăm protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor, protecţia mediului, apărarea intereselor consumatorului și la asigurarea unei satisfacții crescânde a acestuia.

Pentru a îndeplini acest deziderat vom lua în considerare necesitatea conştientizării autorităților, mediului de afaceri și a maselor largi de consumatori din România privind importanţa acreditării şi beneficiile pe care aceasta le conferă.