Proiecte

RENAR este partener în cadrul proiectului "Capacity building in line with the Cybersecurity Act for the Romanian competent authorities CERT-RO and RENAR"  (2020-RO-IA-0224), finantat de Uniunea Europeană prin Agenția Europeană HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Proiectul are drept scop consolidarea capacității administrative a Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și a Organismului Național de Acreditare din România (RENAR) pentru implementarea schemei de certificare a activității cibernetice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/881 privind securitatea cibernetică (CyberSecurityAct).

Parteneri:

Data de începere:  01.07.2021

Perioada de implementare:  24 luni

Obiective specifice ale proiectul:

  • dezvoltarea de capabilități interne și operaționale pentru a evalua conformitatea beneficiarilor cu legislația UE în domeniul certificării securității cibernetice în acord cu cerințele Regulamentului (UE) 2019/881 (“EU Cybersecurity Act”);
  • furnizarea de cunoștințe și clarificări factorilor interesați din România privind anumite Scheme de Certificare Europene de Securitate Cibernetică cu luarea în considerare a complexității ridicate a aspectelor logistice, administrative, tehnice și de gestionare ale acestora;
  • diseminarea informațiilor privind cerințe și aspecte tehnice ale Schemei Europene de Certificare a Securității Cibernetice (schema EUCC); 
  • analiza nivelului de maturitate al pieței din România pentru implementarea schemelor de certificare a securității cibernetice;
  • crearea unei platforme demo care sa cuprinda înregistrări și rezultate ale certificării securității cibernetice realizate;
  • activitati de instruire privind standarde aplicabile, bune practici de acreditare/certificare în domeniul securității cibernetice;
  • diseminarea de informații adecvate factorilor interesați din România să implementeze activități de evaluare a conformității în domeniul securității cibernetice;
  • analiza comprehensivă a situației actuale la nivelul european precum și al statelor membre cu experiență în dezvoltarea și implementarea de Scheme de Certificare acreditate de securitate cibernetică;
  • asigurarea unei legături adecvate cu platforme și grupe de lucru Europene în domeniu în acord cu prevederile Regulamentului UE 2019/881, inclusiv prin participarea activă a DNSC si RENAR.

Printr-un program multidimensional, rezultate așteptate ale proiectului includ:

Persoana de contact:
Cezar MILITARU - cezar.militaru@renar.ro

Conținutul acestei prezentări este responsabilitatea exclusivă a RENAR și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.