Au fost retrase politicile de tranzitie P-8.24, P-8.26 si regulamentele specifice RS-5.2.5, RS-9.1 OV

Vă informăm că au fost retrase următoarele documente:

  • Politica de tranziţie la SR EN ISO/IEC 17029:2020 și SR EN ISO 14065:2021, P-8.24
  • Politica de tranziţie la ISO/IEC 27001:2022, P-8.26
  • Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor de certificare a sistemelor de management al energiei, Cod: RS-5.2.5 SME
  • Regulament specific privind aplicarea standardului SR EN ISO 14065:2013 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 pentru organisme de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, Cod: RS-9.1 OV