Comunicat - Pentru organismele de certificare acreditate care oferă servicii de certificare în conformitate cu SR ISO 45001:2018

Urmare a situației actuale datorată COVID-19, Forumul Internațional de Acreditare (IAF) a prelungit perioada de tranziție pentru migrarea certificărilor de la OHSAS 18001 la ISO 45001 cu 6 luni, respectiv până la  30.09.2021.
Pentru alte amănunte, vă rugăm să consultați IAF FAQ Q15 actualizată la 11.04.2020, disponibilă la adresa https://iaffaq.com/ .