Comunicat privind menținerea calității de semnatar al EA-MLA

Conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, fiecare stat membru trebuie să dispună de un singur organism național de acreditare care trebuie să fie evaluat periodic de EA – European co-operation for Accreditation, organismul desemnat de Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel european.


Pe baza rezultatelor pozitive a evaluării efectuate de evaluatorii EA, în anul 2021, în data de 24 martie 2022 Consiliul EA pentru Acordul Multilateral de Recunoaștere Reciprocă a luat decizia ca RENAR să rămână, în continuare, semnatar al acestui acord pentru următoarele domenii, atât în domeniul reglementat cât și cel voluntar, respectiv:

  • laboratoare de încercări, acreditate conform SR EN ISO/IEC 17025;
  • laboratoare de etalonare, acreditate conform SR EN ISO/IEC 17025;
  • laboratoare medicale, acreditate conform SR EN ISO 15189;
  • furnizori de încercări de competență, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17043;
  • organisme de inspecție, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17020;
  • organisme de certificare produse, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17065;
  • organisme de certificare persoane, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17024;
  • organisme de certificare sisteme de management, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17021-1;
  • verificatori de emisii de gaze cu efect de seră, acreditate conform SR EN ISO 14065.

Semnarea acordului EA – MLA semnifică recunoașterea acreditărilor RENAR și a atestărilor emise de organismele acreditate de RENAR de către autoritățile statelor din Spațiul Economic European, în temeiul art. 11(2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.


RENAR va acționa, în continuare, astfel încât să-și mențină și dezvolte competențele, pentru a asigura un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional, care să răspundă necesităților mediului de afaceri de a participa cu șanse egale pe piața mondială, iar cetățenilor țării, încrederea că beneficiază, ca orice cetățean al UE, de rezultate de încredere ale încercărilor, analizelor medicale, inspecțiilor și certificărilor în domeniul siguranței alimentare, sănătății, mediului, securității.


Astfel, orice certificat emis de RENAR, respectiv de organismele de evaluare a conformității acreditate de RENAR, este recunoscut în întreaga lume.


Asigurăm autoritățile, mediul de afaceri și cetățenii de întreaga disponibilitate a RENAR de a-și îndeplini responsabilitățile care îi revin ca organism național de acreditare, în toate domeniile de interes național și internațional.

Președinte RENAR
Prof. univ. dr. Dr. h.c.
Fănel IACOBESCU