Comunicat privind SR EN ISO 45001:2023

Standardul SR EN ISO 45001:2023 a fost adoptat ca standard român la data de 29.11.2023 și reprezintă versiunea română a standardului european EN ISO 45001:2023. Acest standard înlocuiește standardul SR ISO 45001:2018.

Standardul european SR EN ISO 45001:2023 este identic cu SR ISO 45001:2018 din punct de vedere al conținutului tehnic.

Standardele SR EN ISO 45001:2023 și SR ISO 45001:2018 vor rămâne împreună în vigoare până la data de 29 februarie 2024, dată la care standardul SR ISO 45001:2018 va fi retras.

RENAR solicită OEC să implementeze măsurile necesare pentru actualizarea documentației sistemului de management în conformitate cu SR EN ISO 45001:2023. Documentatia actualizată va fi verificată la următoarea evaluare stabilită prin programul de evaluare.

RENAR va actualiza, până la 29 februarie 2024, anexele certificatelor de acreditare emise pentru schema 5.2.4 SMSSM Organisme de certificare sisteme de management ale sănătății și securității în muncă, pe baza solicitărilor OEC de actualizare a anexelor certificatelor de acreditare, întocmite conform prevederilor pct. 22.2.1 din RE-01 Ed. 28.03.2023.

Începând cu data obținerii acreditării în conformitate cu SR EN ISO 45001:2023, pentru certificare sisteme de management ale sănătății și securității în muncă, OEC nu mai au voie să emită certificate de conformitate, sub acreditare, pentru SR ISO 45001:2018.