Comunicat privind SR EN ISO/IEC 27001:2023

Standardul internațional ISO/IEC 27001:2022 a fost preluat de către CEN fără nicio modificare ca standard european EN ISO/IEC 27001:2023 la data 23.07.2023.

Standardul SR EN ISO/IEC 27001:2023 a fost adoptat ca standard român la data de 31.08.2023 și este identic cu standardul european EN ISO/IEC 27001:2023.

RENAR solicită OEC să implementeze măsurile necesare pentru actualizarea documentației sistemului de management în conformitate cu SR EN ISO/IEC 27001:2023. Documentatia actualizată va fi verificată la următoarea evaluare stabilită prin programul de evaluare.

RENAR va actualiza până la 08 martie 2024 anexele certificatelor de acreditare emise pentru schema 5.2.6 SMSI Organisme de certificare sisteme de management al securității informației, pe baza solicitărilor OEC de actualizare a anexelor certificatelor de acreditare, întocmite conform prevederilor pct. 22.2.1 din RE-01 Ed. 28.03.2023.

Începând cu data obținerii acreditării în conformitate cu SR EN ISO/IEC 27001:2023, pentru certificare sisteme de management al securității informației, OEC nu mai au voie să emită certificate de conformitate, sub acreditare, pentru ISO/IEC 27001:2022.