Comunicat privind tranziţia la FSSC 22000 (v. 5)

Având în vedere faptul că Fundația FSSC 22000 a publicat schema FSSC 22000 v. 5 în luna mai 2019, vă comunicăm următoarele:

1. Organismele de certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor conform schemei FSSC 22000 (OEC) trebuie să documenteze o politică de tranziţie la FSSC 22000 v. 5/mai 2019, astfel încât tranziţia să se finalizeze până la data de 29.06.2021.

2. Începând cu data de 01.07.2019, OEC pot transmite la RENAR solicitări pentru tranziţia la FSSC 22000 v. 5. Solicitarea se transmite în scris (formular netipizat), fără a plăti tarif de iniţiere.

3. Împreună cu solicitarea de tranziţie, OEC transmite şi:

 • politica de tranziție la FSSC 22000 v. 5,
 • documentația sistemului de management revizuită,

în condițiile respectării documentului RENAR RE-01, art. 9.2.1 și a cerințelor FSSC 22000 v. 5.

4. RENAR va efectua evaluarea documentației și evaluarea la sediu, pentru a constata:

 • implementarea cerințelor FSSC 22000 v. 5 și stadiul tranziției la noile cerințe ale procesului de certificare,
 • informarea de către OEC a organizațiilor certificate cu privire la cerințele FSSC 22000 v. 5,
 • instruirea tuturor categoriilor de personal din cadrul OEC, implicat în procesul de certificare conform FSSC 22000 v. 5,
 • recalificarea auditorilor,
 • angajamentul managementului la cel mai înalt nivel al OEC cu privire la pregătirea OEC pentru tranziția la FSSC 22000 v. 5,
 • rezultatele ultimului audit intern,
 • planul de acțiuni pentru cazul în care se identifică limitări/deficiențe în sistemul de management al OEC cu privire la tranziția la FSSC 22000 v. 5.

5. Pentru OEC care solicită tranziția la FSSC 22000 v. 5, RENAR va efectua evaluarea la sediu în perioada 01.07.2019 -  31.10.2019, la o dată stabilită de comun acord cu OEC.

6. RENAR nu va efectua evaluări prin asistare faţă de FSSC 22000 v. 5 în 2019.

7. Termenul maxim până la care OEC, care doresc să realizeze tranziția la FSSC 22000 v. 5, trebuie să depună la RENAR solicitarea pentru tranziție şi documentația aferentă este 10.09.2019 pentru a asigura timpul necesar efectuării următoarelor activități:

 • analiza documentelor și înregistrărilor transmise de OEC,
 • planificarea și efectuarea evaluării la sediu,
 • luarea deciziei.

8. Dacă depunerea solicitării de tranziţie şi a documentaţiei faţă de ISO 22000:2018 este transmisă de OEC după data de 10.09.2019, RENAR nu garantează finalizarea procesului de acreditare faţă de noile condiţii până la 31.12.2019.

9. Termenul maxim până la care trebuie să se încheie procesul de evaluare și luare a deciziei în vederea acreditării față de FSSC 22000 v. 5 este 31.12.2019.

10. Pentru OEC care nu solicită tranziția la FSSC 22000 v. 5, certificatele de acreditare și anexele la certificatele de acreditare emise având ca standard de referință SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru schema FSSC 22000 v. 4.1/ iulie 2018, rămân valabile până la 31.12.2019.

11. Pentru OEC care solicită tranziția la FSSC 22000 v.5 și care demonstrează îndeplinirea cerințelor de acreditare aplicabile, RENAR emite certificate de acreditare care vor avea aceeași perioadă de valabilitate ca a certificatelor care vor fi înlocuite.