Comunicat privind tranziția la ISO 22000:2018

Având în vedere faptul că în perioada 29-31 octombrie 2018, în cadrul celei de-a 32 Adunări Generale a IAF din Singapore, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2018-15 privind tranziţia la ISO 22000:2018, precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 22000:2018 în 06.2018, vă comunicăm următoarele:

1. Organismele de certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor - OEC trebuie să documenteze o politică de tranziţie la ISO 22000:2018, astfel încât încheierea tranziţiei să se finalizeze până la data de 29.06.2021.

2. Începând cu data de 01.05.2019, OEC pot transmite la RENAR solicitări pentru tranziţia la ISO 22000:2018. Solicitarea se transmite în scris (formular netipizat), fără a plăti tarif de iniţiere.

3. Impreună cu solicitarea de tranziţie, OEC transmite şi politica de tranziție la ISO 22000:2018, precum și documentația revizuită conform ISO 22000:2018, cu respectarea documentului RENAR RE-01, art. 9.2.1. RENAR va efectua evaluarea modului de implementare a

  •     politicii de tranziţie documentate de fiecare OEC,
  •     documentației,
  •     competenței personalului OEC conform noilor criterii,

în cadrul evaluărilor de supraveghere planificate pentru semestrul II 2019 sau, după caz, conform politicii, de tranziție a fiecărui OEC, în anul 2020.

4. RENAR va efectua cel puţin o evaluare prin asistare a activităților de evaluare a conformității desfășurate de OEC faţă de noile cerinţe de certificare, după efectuarea evaluării la sediu. 

5. OEC trebuie să transmită la RENAR solicitarea de tranziţie şi documentaţia sistemului de management întocmită față de prevederile ISO 22000:2018, cu minim 2 luni înainte de data stabilită pentru evaluare. Se aplică tariful pentru analiza documentației – supraveghere.

6. Termenul maxim până la care OEC care doresc să realizeze tranziția la ISO 22000:2018 trebuie să depună la RENAR solicitarea pentru tranziție şi documentația aferentă este 01.09.2020, pentru a asigura timpul necesar efectuării următoarelor activități:

  • analiza documentelor și înregistrărilor transmise de OEC;
  • planificarea și efectuarea evaluării la sediu;
  • luarea deciziei.

7. Dacă depunerea solicitării de tranziţie şi a documentaţiei  faţă de ISO 22000:2018 este transmisă de OEC după data de 01.09.2020, RENAR nu garantează finalizarea procesului de acreditare faţă de noile condiţii astfel încât OEC să încheie tranziţia până la 29.06.2021.

8. Anexele la Certificatele de acreditare faţă de SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 emise pentru standardul de certificare SR EN ISO 22000:2005, rămân valabile până la termenul de finalizare al tranziției 29.06.2021.