Comunicat privind tranziția la standardul SR ISO 50003:2021

Având în vedere publicarea documentului obligatoriu al IAF: IAF MD 24:2021 Transition requirements for ISO 50003:2021 precum și a standardului SR ISO 50003:2021 – Sisteme de management al energiei. Cerințe pentru organizațiile care efectueză auditul și certificarea sistemelor de management al energiei, vă comunicăm următoarele:

 1. RENAR va face publică mapa de documente informative începând cu data de 25.02.2022.
 2. RENAR va primi solicitări privind tranziția la SR ISO 50003:2021 începând cu data de 28.02.2022 împreună cu solicitarea următoarelor documente:
 • analiza GAP efectuată de OEC,
 • planul de tranziție/implementare a cerințelor SR ISO 50003:2021,
 • documentele sistemului de management relevante, actualizate ca urmare a implementării prevederilor SR ISO 50003:2021.
 1. Evaluarea documentelor transmise de OEC este efectuată la sediul RENAR.

 2. Evaluarea implementării prevederilor SR ISO 50003:2021 de către OEC, inclusiv procesul de reevaluare a personalului implicat în procesul de audit și certificare a sistemelor de management al energiei se efectuează în cadrul evaluărilor de supraveghere planificate sau în cadrul unei evaluări extraordinare (cu durata de minim 1 zi).

 3. RENAR va lua decizia privind tranziția la SR ISO 50003:2021 numai după ce toate prevederile acestui standard au fost implementate în mod corespunzător și personalul OEC și-a demonstrat competența.

 4. Termenul de finalizare a tranziției la SR ISO 50003:2021 este 30.11.2023.

 5. Certificatele de acreditare emise față de SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 și SR ISO 50003:2015 rămân valabile până la data de 30.11.2023.

 6. Termenul maxim până la care OEC pot depune solicitări privind tranziția la SR ISO 50003:2021 este 31.05.2023. După această data, RENAR nu garantează finalizarea procesului de evaluare până la data de 30.11.2023.

 7. RENAR va utiliza standardul SR ISO 50003:2021 pentru toate evaluările de acreditare inițială începând cu data de 31.05.2022.