Comunicat privind utilizarea simbolului de acreditare RENAR

Urmare a verificărilor efectuate pe site-urile organismelor de evaluare a conformității acreditate, RENAR reamintește clienților săi că nu trebuie să utilizeze simbolul de acreditare în mijloacele de comunicare (de exemplu: pe site-ul OEC, social media, hârtii cu antet, materiale promoționale).
Regulile, restricțiile și alte detalii legate de utilizarea simbolului de acreditare sunt prezentate în:

disponibile pe site-ul RENAR la secțiunea Acreditarea/Marca Naţională de Acreditare.
Reamintim și faptul că utilizarea abuzivă a simbolul de acreditare RENAR (de ex: utilizarea simbolului de acreditare în mijloacele de comunicare) poate fi sancționată conform prevederilor politicilor RENAR cod P-16 și P-21.