Comunicat - Ziua Mondială a Acreditării 2024

Acreditarea: furnizează încredere în ziua de mâine și creează premisele pentru un viitor sustenabil

În fiecare an, organizațiile mondiale IAF și ILAC sărbătoresc, împreună, Ziua Mondială a Acreditării pe baza unei tematici care să reflecte rolul acreditării în confruntarea societății cu noile provocări și oportunități.

Anul acesta, tematica se referă la încrederea pe care o conferă acreditarea în domenii de dezvoltare globală, de la digitalizare și noile tehnologii până la sustenabilitate, precum:

  • inovarea și progresul tehnic;
  • securitate cibernetică și confidențialitate;
  • tehnologii noi și digitale;
  • tranziția către o economie circulară;
  • IA, utilizare transparentă și etică;
  • practici echitabile în organizații pentru susținerea diversității și incluziune.

În aceste domenii s-au dezvoltat standarde (spre exemplu ISO/IEC 42001 Tehnologia Informației – Inteligența artificială – Sistemul de management).

Ținând seama de aceste noi provocări, Organismul Național de Acreditare al României, RENAR și-a planificat dezvoltarea de noi scheme specifice de acreditare ca, spre exemplu:

  • securitatea cibernetică,
  • accesibilitatea site-urilor,
  • verificarea monitorizării emisiilor de carbon provenite din instalații staționare, transport maritim, aviație;
  • promovarea utilizării combustibililor alternativi cu emisii reduse de carbon. 

Cu această ocazie, transmit tuturor celor care activează în domeniul acreditării, evaluării conformității, în general, (metrologie, standardizare) mulțumiri pentru contribuția la dezvoltarea acestui domeniu de mare importanță, strategic, în dezvoltarea economico-socială a României, multă sănătate, realizări deosebite.

 

La Mulți Ani ! 

Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c Fănel IACOBESCU

Președinte al Organismului Național de Acreditare - RENAR

Președinte al Societății Române de Măsurări

Membru al Consiliului General al Confederației Mondiale a Măsurărilor