Comunicat - Ziua mondială a metrologiei 2024

Măsurăm astăzi pentru un viitor sustenabil

Într-o accepțiune generală, Metrologia este știința măsurării.

Metrologia, Acreditarea și Standardizarea sunt cei trei actori ai infrastructurii calității.

În evaluările pentru acreditare, în evaluarea conformității, în general, trasabilitatea metrologică, incertitudinea de măsurare, etalonarea sunt elemente esențiale.

În fiecare an, la 20 mai, se sărbătorește (în cel puțin 80 de țări) Ziua Mondială a Metrologiei, ca o expresie a efectelor positive, incomensurabile a adoptării Convenției Metrului, la 20 mai 1875, tratat diplomatic care are ca obiectiv asigurarea conformității unităților de măsură și a măsurărilor, perfecționarea Sistemului Metric.

Anul acesta, în concordanță cu preocupările majore la nivel global, cele două organizații internaționale de metrologie științifică și legală au stabilit ca tematică sustenabilitatea.

Conform unei accepțiuni generale, sustenabilitatea este un proces socio-economic având ca scop dezvoltarea durabilă respectiv capacitatea societății de a exista și dezvolta, fără a epuiza resursele naturale pentru generațiile viitoare. Prin măsurări trasabile, de exactitate corespunzătoare, și acreditarea organismelor de evaluare a conformității (încercări, inspecție, certificare, validare și verificare) se asigură încredere în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite având următoarele principale direcții:

  1. Asigurarea securității alimentare, ameliorarea hranei și promovarea agriculturii durabile 
  2. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate vârstele
  3. Calitatea apei
  4. Energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți
  5. Creștere economică susținută și durabilă, ocuparea deplină a forței de muncă, muncă decentă pentru toți
  6. Infrastructură rezilientă, industrializare durabilă, inovare
  7. Activitatea de control a schimbărilor climatice și a impactului acestora
  8. Acces la justiție pentru toți și construirea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
  9. Dezvoltarea laboratoarelor de etalonări
  10. Consolidarea Parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

 

Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c Fănel IACOBESCU

Președintele Organismului Național de Acreditare al României

Președintele Societății Române de Măsurări

Membru al Consiliului General al Confederației Mondiale a Măsurărilor

Membru al Consiliului Director al Organismului național de standardizare - ASRO