A fost actualizată Anexa 1-RS-6-PS - Prevederi specifice pentru aplicarea standardului de acreditare SR EN ISO/CEI 17024:2012 respectiv pentru procesul de acreditare în cazul standardului SR EN ISO 9712:2022