A fost retrasă mapa 9.1 OV (SR EN ISO 14065:2013)

Vă informăm că a fost retrasă mapa 9.1 OV - Organisme de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră - SR EN ISO 14065:2013, Reg. (UE) 2018/2067.