Măsurile pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19

Având în vedere măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii COVID-19 pe teritoriul României, conducerea RENAR a luat decizia ca, începând cu 13.03.2020, activitatea de relații cu publicul să se desfășoare numai prin telefon sau prin corespondență electronică. De asemenea, în această perioadă:

    1. Comunicarea între OEC și RENAR se realizează prin:

  • Telefon - 021 402 04 71
  • Fax – 021 402 04 89,
  • e-mail: renar@renar.ro (pentru corespondența uzuală).

    2. Transmiterea, de către OEC acreditate, a documentaţiei de acreditare pentru efectuarea evaluărilor de supraveghere/reevaluărilor/evaluărilor pentru extinderea acreditării se realizează după cum urmează:

  • Se accesează aplicația Contul meu RENAR. Acest lucru se realizează prin accesarea adresei https://contulmeu.renar.ro/OEC/transfer folosind credențialele comunicate de RENAR (utilizator și parolă).
  • Se urmează instrucţiunile disponibile în Manualul de utilizare pentru încărcarea documentelor. Acesta se accesează prin apăsarea butonului “Ajutor”.

Precizare: În cazul în care nu este posibil ca OEC să încarce în aplicația Contul meu RENAR solicitarea de acreditare (menținerea acreditării pentru un nou ciclu de acreditare/ extinderea acreditării/ modificări) sub forma unui fișier cu semnătură electronică extinsă, documentul trebuie transmis în original, prin curier.

    3. În cazul OEC care doresc obținerea acreditării, documentația aferentă însoțită de solicitarea de acreditare inițială se transmite arhivată prin e-mail. Solicitarea de acreditare inițială trebuie să fie sub forma unui fișier cu semnătură electronică extinsă sau, dacă nu este posibil, trebuie transmisă în original, prin curier.

    4. Contractele de acreditare se transmit scanate prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă sau, dacă nu este posibil, în original, prin curier.

    5. Plățile OEC către RENAR se efectuează prin virament bancar (în contul RENAR: RO41 RNCB 0077 0114 3642 0001).

    6. Facturile emise de furnizorii RENAR se transmit către RENAR la adresa contabilitate@renar.ro.

Pentru situații speciale vă rugăm să sunați la secretariatul RENAR – tel. 021 402 04 71.

Prezentele măsuri se aplică până la 30.04.2020, dată la care, RENAR va decide, în funcție de context, dacă se prelungește sau nu termenul de aplicare a măsurilor.