Noul standard de certificare SR EN ISO 9712:2022

În data de 29.04.2022 ASRO a publicat standardul SR EN ISO 9712:2022  "Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive" care înlocuiește ediția acestuia din 2013. 

RENAR solicită OEC să-și actualizeze reglementările, procedurile și instrucțiunile de certificare ale personalului NDT conform cerințelor noului standard. 

OEC trebuie să solicite actualizarea anexei la certificatul de acreditare (conform punctului 22.2 din RE-01 Ed. 09.02.2021) și să transmită la RENAR documentația revizuită în conformitate cu ediția noului standard până la 31.07.2022.
RENAR va proceda la analiza documentației revizuite transmise de OEC. Dacă rezultatele analizei documentației demonstrează revizuirea schemei de certificare în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9712: 2022, RENAR va actualiza anexa la certificatul de acreditare până la data de 31.08.2022
După această dată, certificatele de acreditare care nu au fost revizuite cu noua ediție a standardului SR EN ISO 9712: 2022 vor fi retrase (pentru domeniul voluntar). 

OEC acreditate pentru certificare de persoane în conformitate cu SR EN ISO 9712: 2013 nu mai au voie să emită certificate de conformitate sub acreditare, acest standard fiind anulat (pentru domeniul voluntar).