RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în următoarele domenii:

1. Acreditarea organismelor de certificare sisteme de management

Calitate

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al calității (SR  EN ISO 9001:2015) cu aplicabilitate în unul din domeniile: Minerit și industrie extractivă (EA02), Edituri (EA 08), Combustibili nucleari (EA 11), Construcții de nave (EA 20), Aeronave (EA 21), Alimentare cu gaze (EA 26), Hoteluri și restaurante (EA 30), Tehnologia informației (EA 33), Sănătate și asistență socială (EA 38)

Mediu

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al mediului (SR  EN ISO 14001:2015) cu aplicabilitate în unul din domeniile: Minerit și industrie extractivă (EA02), Edituri (EA 08), Combustibili nucleari (EA 11), Construcții de nave (EA 20), Aeronave (EA 21), Alimentare cu gaze (EA 26), Hoteluri și restaurante (EA 30), Tehnologia informației (EA 33), Sănătate și asistență socială (EA 38)

Sanatate și Securitate ocupațională/în muncă

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al mediului (SR OHSAS 18001: 2008/SR ISO 45001:2018) cu aplicabilitate în unul din domeniile: Minerit și industrie extractivă (EA02), Edituri (EA 08), Combustibili nucleari (EA 11), Construcții de nave (EA 20), Aeronave (EA 21), Alimentare cu gaze (EA 26), Hoteluri și restaurante (EA 30), Tehnologia informației (EA 33), Sănătate și asistență socială (EA 38)

Dispozitive medicale

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al dispozitivelor medicale (SR EN ISO 13485:2016)

Energie

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al energiei (SR EN ISO 50001:2011/ SR EN ISO 50001:2019)

Securitatea informațiilor

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management al securității informațiilor (SR EN ISO/IEC 27001:2018)

Anti-mită

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Experiență în domeniul sistemelor de management antimită (SR ISO 37001:2017 )

2. Acreditarea organismelor de inspecție

ADR

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Cunoaşterea cerințelor  Ordinului MECMA nr. 2737/2012, a Directivei 2008/68/CE, a Acordului european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)/ a Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID)  /  a Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile de navigație interioare (ADN).

TPED

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv (se precizează domeniul tehnic relevant pentru activitățile de inspecție, corelat cu prevederile Directivei 2010/35/UE)

- Cunoaşterea cerințelor Directivei 2010/35/UE, a Directivei 2008/68/CE, a Acordului european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)/ a Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID)  /  a Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile de navigație interioare (ADN).

3. Acreditarea organismelor de certificare produse

Produse pentru Construcții

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Reg. (UE) 305/2011 (corelat cu deciziile de atestare a conformității/delegate)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile Reg. (UE) 305/2011 – Produse pentru construcții

Articole pirotehnice

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 2013/29/UE

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 1102/2014 (Directiva 2013/29/UE – Articole pirotehnice)

Explozivi de uz civil

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în în domeniul tehnic aferent Directivei 2014/28/UE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 197/2016 (Directiva 2014/28/UE – Explozivi de uz civil)

Echipamente individuale de protecție

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Regulamentului (UE) 2016/425)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile Reg. (UE) 2016/425 – Echipamente individuale de protecție

Mașini

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 2006/42/CE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 1029/2008 (Directiva 2006/42/CE – Mașini)

Echipamente

și sisteme de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 2014/34/UE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 245/2016 (Directiva 2014/34/UE – Echipamente în medii explozive)

Echipamente sub presiune

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 2014/68/UE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 123/2015 (Directiva 2014/68/UE – Echipamente sub presiune)

Cazane cu apă caldă

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 92/42/CEE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG 574/2005 (Directiva 92/42/CEE – Cazane cu apă caldă)

Aparate consumatoare de combustibili gazoși

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Reg. (UE) 2016/426)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile Reg. (UE) 2016/426 – Aparate consumatoare de combustibili gazoși

Jucării

Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul tehnic aferent Directivei 2009/48/CE)

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la prevederile HG nr. 74/2011 (Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor)

CV-urile dumneavoastra

Asteptam CV-urile dvs. online la adresa https://contulmeu.renar.ro/public/cv/