RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în domeniul Acreditarea Laboratoarelor de încercări

Expert tehnic laboratoare de încercări

- Studii superioare - domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la  determinări olfactometrice

Expert tehnic laboratoare de încercări

- Studii superioare de specialitate

- Experiență profesională de: minim 2 ani în domeniul măsurărilor specifice

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la  fizica laserilor: măsurarea parametrilor și caracteristicilor radiației laser

Expert tehnic laboratoare de încercări

- Studii superioare de specialitate

- Experiență profesională de: minim 2 ani în domeniul măsurărilor specifice

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la  fizica optică: parametri componente optice

Expert tehnic laboratoare de încercări

- Studii superioare de specialitate

- Experiență profesională de: minim 2 ani în domeniul măsurărilor specifice

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la  fizica fotometrie: flux, luminanță, parametri colorimetrici pentru echipamente de iluminat

CV-urile se depun online la adresa https://contulmeu.renar.ro/public/cv/